Amnesty Nijmegen


Amnesty International zet zich in voor zes rechten uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die door de Verenigde Naties in 1948 is aangenomen. Die rechten zijn:

artikel 3 Je hebt recht op leven en recht op leven in vrijheid en veiligheid.
artikel 5 Het is verboden te martelen.
artikel 9 Niemand heeft recht je zonder goede reden gevangen te zetten of je het land uit te sturen.
artikel 14  Als je slachtoffer wordt van mensenrechtenschendingen heb je het recht om naar een ander land te gaan en dat land te vragen jou te beschermen.
artikel 18 Je hebt het recht om je eigen godsdienst te kiezen en daarvoor uit te komen.
artikel 19 Je hebt het recht te denken en te zeggen wat je wilt.


Dat wil niet zeggen dat Amnesty International andere rechten uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens niet belangrijk vindt. Je kunt in je eentje nu eenmaal niet voor alle rechten opkomen. Daar zijn andere organisaties voor. Zo zetten Artsen Zonder Grenzen en het Rode Kruis zich in voor het recht op gezondheidszorg (artikel 25), zetten Unicef en de FAO voor het recht op voedsel (ook artikel 25) en zet Unesco zich in voor het recht op onderwijs (artikel 26).

Op grond van bovenstaande artikelen uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens houdt Amnesty zich bezig met de volgende zaken: