Amnesty Nijmegen

Gratis Lesmateriaal

 • Het recht om te demonstreren
  Een les voor de bovenbouw van VWO (klas 5) over het recht om te demonstreren,
  met als afsluiting het zelf bedenken van een slogan voor een demonstratie.

  rechtomtedemonstreren


 • LHBTI en mensenrechten
  Een les voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs
  over de betekenis van de letters, de rechten van lhbti'ers,
  twee rolmodellen, lhbti-acties in Nederland en buitenland
  en wat de leerlingen zelf kunnen doen.

  lhbtqia mensenrechten


 • Lang leve de democratie en de verkiezingen!
  Een les voorde groepen 7 en 8 van het basisonderwijs over democratie, dictatuur en de verkiezingen, met als afsluiting de Grote Democratie-Dicatuur-Verkiezingen-Quiz.
 • democratie dictatuur

 • Hoe schoon zijn jouw kleren?
  Een les voor de midden- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs over moderne slavernij, duurzaamheid en mensenrechten, opgehangen aan de kledingindustrie.
  Voor de docent is er een aparte handleiding beschikbaar.

  lespakket hoeschoonzijnjouwkleren


 • Muziek en mensenrechten
  Een les voor de onder- en middenbouw van het voortgezet onderwijs over wat muziek en mensenrechten met elkaar te maken hebben, ondermeer opgehangen aan de song 'Angst' van de Nederlandse rapper Fresku en met muziekvideo's van de rapper Dax, Pussy Riot en John Lennon. Ook is er aandacht voor de rol van muziek bij twee protestbewegingen.

  muziekenmensenrechten lespakket

  Bij het lespakket heeft Amnesty Nijmegen ook een eigen Spotify Human Rights Playlist uitgebracht.


 • Rainbow
  Een les bij de film 'Rainbow' over kinderrechten voor leerlingen van de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs.
  De film is gratis voor het onderwijs aan te vragen bij Movies that Matter

  rainbow


 • SOS - EUropa
  Een les over mensenrechten in de EU en de actie 'SOS - Europa' van Amnesty voor leerlingen van de bovenbouw Havo/VWO (doc).
  Klik hier voor het YouTube-filmpje dat in de les getoond wordt (Engelstalig)

  sos-EUropa


 • De Fatale Cruise - Filosofie en mensenrechten - Geheel vernieuwd!
  Voor leerlingen van 4, 5 en 6 VWO (pdf)

  defatalecruise

 • Een Mondiaal Wapenhandelsverdrag (Control Arms) voor leerlingen van het Studiehuis (in zip met het hele pakket in één pdf en de inleiding, de zes congresmappen en de handleiding (8 pdf's) apart)

  controlarms


 • Rechtszaak ‘De staat Texas versus Charles Rumbaugh’, een rollenspel over de doodstraf (voor leerlingen van 15-18 jaar) (in pdf)

  doodstrafrollenspel