Amnesty Nijmegen

Steungroep Mensenrechten Pskov


Pskov (Rusland, zusterstad van Nijmegen)
De stedenband met Pskov bestaat sinds 1987. Dat is de periode van de glasnost en de perestrojka, die via de oligarchische chaos onder Jeltsin overging in het steeds autoritairdere bewind van Poetin. Was er oppositie in Pskov? Hoe verging en vergaat het hen?

Sinds 2003 houdt Amnesty Nijmegen contact met de mensenbeweging ‘vece’ in Pskov. Daarvoor hadden we een steungroep Vece opgericht, die nu verder gaat als Steungroep Mensenrechten Pskov.

pskov2011 01
Pskov

Lees meer:


De waarheid vertellen en contact houden
De mogelijkheden van Amnesty International in Rusland zijn op dit moment heel beperkt. De Steungroep ziet drie aandachtspunten:

  1. Het is altijd onze mening geweest dat we ons in Rusland niet als geseculariseerde missionarissen moeten opstellen, maar aansluiting moeten zoeken bij eigen lokale initiatieven. Je moet daarbij altijd voorzichtig zijn. Wíj kunnen altijd terug, terwijl zíj met vervelende consequenties kunnen blijven zitten. Daarom moet je hén mee laten bepalen wat verstandig is en wat niet. Het is onze ervaring dat de meeste van bovengenoemde personen en groepen het belangrijk vinden contact te houden. Het geeft hen het gevoel dat ze niet vergeten zijn.

  2. Het is niet makkelijk te achterhalen, wat er aan de basis van de Russische samenleving gebeurt en hoe het patriottische geschreeuw van het Kremlin in de praktijk uitwerkt. Maar die waarheidsvinding op het gebied van mensenrechten is wel heel belangrijk en een taak van Amnesty. Dat is veel werk, onder andere omdat de meeste informatie vertaald moet worden. Het is belangrijk daarin een onafhankelijk standpunt in te nemen en niet mee te gaan met allerlei propaganda van Oost of van West. In Nederland hoef je niet zo voorzichtig te zijn. Je kunt hier de waarheid over Rusland wél vertellen. Dat zijn wij ook aan vader Pavel Adelgeim en onze andere vrienden verplicht. Maar dat betekent dat je ook over Oekraïne, de Baltische Staten en onze politiek, met name de economische politiek en de landbouwpolitiek naar de Midden-Europese landen, de waarheid moet vertellen. De situatie in Midden-Europa wordt in het Westen consequent te positief voorgesteld. Het zijn helemaal niet zo maar 'Westerse landen. Er zijn grote problemen. Maar dat gaat het onderwerp van dé tekst op de website te buiten.

  3. We moeten niet vergeten dat Rusland meer is dan alleen het Kremlin en Poetin. Rusland heeft een rijke cultuur met muziek, literatuur, kunst en architectuur. Het 'Heilige Rusland' bestaat niet, maar Rusland heeft wel altijd bijzondere heiligen voortgebracht. Enkele van die heiligen hebben wij ontmoet. Misschien zijn er in het Westen wel meer mogelijkheden van die rijke culturele traditie te leren dan in Rusland zelf. Het bolsjewisme en het stalinisme zijn een vorm van cultuurvernietiging geweest. Zo iets dreigt nu weer!

 Paul Baars, juni 2015, voorzitter Steungroep Mensenrechten Pskov

In 2023 heeft de Steungroep een Lezingencyclus georganiseerd met drie lezingen met 'Achtergronden bij de oorlog in Oekraïne'.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul Baars.