Amnesty Nijmegen

Liesbeth Ulijn

w4R2023 LUlijn

Liesbeth Ulijn (1950) verwoordt in haar gedichten grote thema’s uit het dagelijkse leven. Zij zoekt betekenis te geven aan ongelijkheid, oorlog, sterven, familie, liefde, conflicten, vriendschap. Kunst en het buiten zijn in de natuur zijn daarbij vaak invalshoeken.

Liesbeth Ulijn is sociologe en woont in Nijmegen. Ze is vrijwilliger bij het Poëziecentrum Nederland.

Er verschenen van haar vijf bundels. In 2007 ‘de windhapper’, in 2012 ‘onder de boom die ervoor is’, in 2016 ‘in de vertraging stappen, in 2021 maakte ze samen met beeldend kunstenaar Frans Drummen het kunstboek ‘Buitenpoëzie’ en afgelopen zomer verscheen de bundel ‘op de bezem leunen’.

Tijdens de Write for Rights 2023 droeg zij onderstaand gedicht voor:

voorbijganger sta stil
hoor over de bloem Narges
hoe zij in Teheran, waarvoor
toeristen het reisadvies
horen de hoofddoek tot
in hun hotelkamer op te houden
de hijab van zich af wierp
daar boete doet in een cel

declameert ze er liederen
uit de kindertijd toen ieders
haren dansten op de rug? nee
met zachter wordende stem
stuurt Narges haar eten weg
totdat ze zonder hoofddoek
naar het hospitaal mag

zeven lotgenoten leden en
deden eerder al mee, wetend
hoe hun opgesloten zijn
alle Iraanse vrouwen raakt
en hoeveel gevaarlijker
dit voelt voor de president
dan wat toeristengemor

moedig schrijft deze moeder
boetedoening verlengende
brieven over de waarheid
terwijl haar Ali en Kiana
samen met haar Taghi
morgen ver weg in Oslo
de Nobelprijs ophalen*

voorbijganger sta stil
haar naam is Narges Mohammadi

* Haar tweeling van 17 en Taghi Rahmani namen op 10 december 2023 de Nobelprijs voor de Vrede namens haar in Oslo in ontvangst.   
© Liesbeth Ulijn.