Amnesty Nijmegen

Hélène van der Sijp

Neem vrouwenrechten serieus
31 januari 2020 - De Nijmeegse Stadskrant

Amnesty International zet zich in om onderdrukking van mensen, op welke manier dan ook, aan de kaak te stellen. Ook in Nijmegen zijn tientallen mensen actief voor mensenrechten. Hélène van der Sijp bijvoorbeeld, die zich met de Nijmeegse Vrouwenrechtengroep al twintig jaar inzet voor de rechten van vrouwen.

Ben Loth, LHBT-coördinator en lid van de scholengroep van Amnesty Nijmegen, is dit jaar de winnaar van de Burgemeester Dalesprijs voor de Regenboogdialoog, zijn versie van de Mensenrechtendialogen van Amnesty International. Deze Nijmeegse Ien Dalesprijs gaat elk jaar naar een persoon of organisatie die opkomt voor de emancipatie van minderheden of de gelijke behandeling van achtergestelde groepen. In Nijmegen zijn vijfendertig mensen actief voor Amnesty, onder meer binnen de Scholengroep en de Vrouwenrechtengroep.
Een van de actieve leden is Hélène van der Sijp, persvoorlichter van Amnesty Nijmegen en coördinator van de Vrouwenrechtengroep. Ze verhuisde eind zeventiger jaren van Tegelen naar Nijmegen om als medisch secretaresse in het Radboudumc aan de slag te gaan en trouwde met haar maatje Harry de Ridder. Van der Sijp is graag actief. In Tegelen zat ze naast haar werk in drie koren en in een bestuur. In Nijmegen werd ze weer lid van een koor en deed ze mee met acties van Amnesty. En toen twintig jaar geleden de Vrouwenrechtengroep werd opgericht, ging ze daarmee aan de slag. "Een Amnesty-lid vroeg zich af waarom er niet zo’n groep was. We vonden het meteen een goed idee. We zijn nog steeds de enige vrouwenrechtengroep van Amnesty in Nederland. Dat is best raar, want die rechten staan in de hele wereld onder druk. Zelfs in Nederland verdienen vrouwen voor hetzelfde werk minder dan mannen, is er nog huiselijk geweld en ander geweld tegen vrouwen. Tot 1956 waren vrouwen volgens de Nederlandse wet nog wilsonbekwaam.”

helene denijmeegsestadskrant

Mensenrechtenverdedigers
De Vrouwenrechtengroep organiseert workshops, debatten, en film- en theateravonden over bijvoorbeeld kindhuwelijken, vrouwenbesnijdenis, vrouwen in conflictgebieden of vrouwenhandel. Deze onderwerpen komen in de loop van de jaren vaker terug. Daarnaast organiseert de groep activiteiten samen met andere Amnesty-groepen. Zo hebben de Vrouwenrechtengroep en de Scholengroep een avond over onderwijs aan meisjes georganiseerd en recentelijk een avond over moderne slavernij. De Vrouwenrechtengroep heeft daarnaast twee vrouwen geadopteerd die door Amnesty worden ondersteund. Van der Sijp: "Vrouwenrechten worden wereldwijd niet serieus genomen en als die in een land niet op orde zijn gaat het niet goed met zo’n land.” Ze vindt het leuk om te netwerken en de kwaliteiten van de mensen die ze tegenkomt in te zetten voor het werk van Amnesty. „Het Toonkunstkoor waar ik in zing, komt vaker zingen bij Amnesty-activiteiten. We zingen ook de Freedom Suite. Daarin wordt het woord vrijheid in vele talen gezongen. Ik heb iemand van Amnesty gevraagd banieren te maken met daarop die woorden. Die hangen nu bij Amnesty-activiteiten. Ik ontdekte dat Syl Tuerlings van de Scholengroep prachtige beelden maakt. Die maakt ze nu speciaal over de onderwerpen waar Amnesty mee bezig is en die verlevendigen de Amnesty-bijeenkomsten.” Ook organiseert Van der Sijp met een klein Amnesty-team de jaarlijkse Write for Rights, in 2019 voor de vijfde keer. Tijdens deze actie schrijven honderden mensen in de bibliotheek brieven voor de vrijlating en een eerlijke behandeling van een tiental onterecht gevangen activisten. Daarnaast is ze samen met haar man lid van het projectteam van Shelter City Nijmegen, dat mensenrechtenverdedigers ondersteunt die drie maanden uit komen rusten en gesterkt worden door allerlei contacten en kennisuitwisseling. "Mijn man Harry maakt dan lesmateriaal over het werk van de mensenrechtenverdediger die te gast is en gaat met hem of haar naar scholen. Met de laatste gast, William uit Oeganda, die daar het regenwoud beschermt, gingen we ook naar de Koninklijke Bossen bij Apeldoorn.” Van der Sijp merkt dat activiteiten als Write for rights en Shelter City veel mensen en groepen verbinden. "Door mee te helpen om dit soort activiteiten te organiseren, heb ik het gevoel dat ik mijn steentje bijdraag aan het rechtvaardiger maken van de wereld.” Op 5 maart* is het Wereldvrouwendag. De Vrouwenrechtengroep viert dat met een avond over vrijheid: Wat betekent vrijheid voor vrouwen, wat is er bereikt en wat laat nog te wensen over.

Door Mariët Mensink

* 8 Maart is het Internationale Vrouwendag. De Vrouwenrechtengroep vierde dat in 2020 op 5 maart. 

 Lees ook: In Memoriam en Het lintje dat ze niet meer kreeg