Amnesty Nijmegen

Angel Sulub

w4r2023 ASulub

Angel is een inheemse mensenrechtenactivist uit Mexico. Hij werkt voor het gemeenschapscentrum van U Kúuchil K Ch'i'ibalo'on, waar hij de overgeërfde waarden van zijn Maya-voorouders promoot en onderwijst. In het centrum werkt hij ook samen met inheemse, mensenrechten- en milieuorganisaties om de rechten van de inheemse bevolking te bevorderen. Met zijn werk verdedigt en onthult Angel wreedheden tegen inheemse bevolkingsgroepen en verdedigt hij hun culturele erfgoed en talen.

Angel is uitgesproken in zijn kritiek op het megaproject van de Maya-trein die dwars door het schiereiland Yucatan moet gaan rijden en waarvoor 10 miljoen bomen gekapt moeten worden. Door zijn protesten is hij het doelwit geworden van ernstige bedreigingen en pesterijen, zowel offline als online.

Tijdens de Write fore Rights sprak hij deze (vertaalde) column uit:

"Hartelijk dank voor deze uitnodiging, ik begroet u in de taal van mijn volk, het Maya-volk. Voor mij is mijn taal heel belangrijk, want elk woord heeft een geest en heeft kracht. Vandaag is een heel belangrijke dag omdat we verenigd zijn door solidariteit en de kracht van het woord. Het eerlijke en eenvoudige woord, het woord van liefde en leven, het woord dat de ziel troost en ons verenigt als de mensen die we zijn.In tijden van een humanitaire crisis zijn solidariteit en broederschap tussen mensen heel belangrijk.
Ik kom uit een volk dat genocide heeft ondergaan, een volk dat dreigt te verdwijnen door de uitroeiing van het kapitalistische systeem, maar ik kom ook uit een volk dat zich verzet en vecht voor vrijheid, waardigheid en leven.

Ik ben Angel Sulub, een inheemse Maya-activist die vecht voor de verdediging van het grondgebied dat mijn voorouders voor ons bewaard hebben en waar we voor de kinderen voor moeten zorgen. Het belangrijkste dat mijn voorouders me hebben geleerd is dat we moeten vechten voor gelijkheid, voor harmonie, voor vrede en voor kansen op een gelukkig leven voor iedereen. We kunnen mensenrechten niet begrijpen als we de rechten van de natuur, van onze moeder aarde niet begrijpen. De rechten van het leven.
Ik ben een gast van het Shelter City-programma, waar Amnesty International deel van uitmaakt. Ik heb 3 maanden in Nijmegen doorgebracht om uit te rusten, om mijn geest te versterken, om duidelijkheid te krijgen over de toekomst van mijn strijd.

Ik weet dat mensenrechtenverdedigers voortdurend risico's lopen, maar we leven ook voortdurend in een bewustzijn en geluk in de wetenschap dat ons werk nobel is. En dat verbindt ons met alle verdedigers van het leven in de wereld, inheems, niet-inheems, mensen van het platteland en uit de stad, mannen, vrouwen, mensen van diverse pluimage. Arbeiders, journalisten, boeren, studenten. Normale mensen die elke dag vechten voor het leven.

Ik ben een Maya-man die in zijn dagelijks leven les geeft in een gemeenschapsschool, die voedsel verbouwt van het land verbouwt, die met zijn moeder borduurt, die van zijn land houdt, van zijn gemeenschap, van mijn nagedachtenis. Dat ben ik. Ik verdedig mijn overtuigingen omdat ik geloof dat we een betere wereld kunnen opbouwen. Collectief. Ik verdedig vrijheid omdat ik Maya ben en wij Maya's van het leven houden. Ik verdedig mensenrechten omdat ik geloof in menselijkheid. Het werk van Amnesty International is een voorbeeld van solidariteit, van strijd ongeacht grenzen, waarbij het belangrijkste is om te voelen wat andere mensen voelen, en hen te helpen om hun situatie niet zo moeilijk te maken.
Schrijven voor mensenrechten, schrijven voor de vraag naar rechtvaardigheid, is een plicht die we allemaal op ons moeten nemen.

Ik nodig jullie uit om je hart en je geest te openen, om empathisch te zijn met alle mensen die hulp nodig hebben om gerechtigheid te zoeken, om te leven. Ik nodig jullie uit om na te denken over de voorrechten die degenen onder ons die veilig zijn van oorlog op dit moment hebben. Ik nodig jullie uit om te schrijven en gerechtigheid te eisen, niet alleen voor de mensen die we kennen, maar gerechtigheid voor de hele mensheid. We verdienen een betere wereld. We verdienen een gelukkig leven. En dat kunnen we bereiken als we er samen aan werken."