Amnesty Nijmegen

Internationale Vrouwendag Online

IV2021In 2021 was het thema van Internationale Vrouwendag: ‘Invloed met Impact’. Centraal stond de vraag: Op welke manier kunnen vrouwen op een positieve manier invloed uitoefenen?

Onze maatschappij kent veel problemen (die de Vrouwengroep bij eerdere acties heeft aangesneden) zoals een ongelijkwaardige positie voor meisjes en vrouwen (thuis, in het werk en in de politiek), huiselijk en ander gendergerelateerd geweld, vrouwenhandel en gedwongen prostitutie. Vrouwen kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Of zoals Aletta Makken van Internationale Vrouwendag op de website zei: "Vrouwen spelen daarin een sleutelrol en positiviteit is het sleutelwoord: samen kunnen wij de verharding in onze maatschappij tegengaan door op een positieve manier in te steken op al die maatschappelijke problemen die op ons bordje liggen. (...) Niet in problemen denken maar in kansen, uitdagingen en mogelijkheden. (...) Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om de wereld een beetje mooier te kleuren maar dan op een positieve manier."

Klik hier voor meer informatie, achtergronden en acties: https://www.internationale-vrouwendag.nl/.

De Vrouwenrechtengroep van Amnesty Nijmegen sloot perfect aan bij het jaartema 'Invloed met impact' met drie onderwerpen:

1) Videoboodschappen over het belang van vrouwenrechten van Kathalijne Buitenweg (Tweede Kamerlid Groen Links), Martine Goeman (Coördinator Vrouwenrechten Amnesty Nederland), Aletta Makken (oprichter van het Landelijk Platform voor Internationale Vrouwendag) en Heather Barclay (Director External Engagement van Girls Not Brides). 
2) De fototentoonstelling 'Vrouwenrechten op een voetstuk'. 
3) Video-muziek-gedicht van dichter en artiest Marjolein Pieks.