Amnesty Nijmegen

Amnesty Nederland

amnestyinternational logo 480x250Amnesty International werkt voor naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale verdragen en verklaringen voor de mensenrechten. Amnesty doet over de hele wereld onderzoek naar schendingen van de mensenrechten en voeren actie om die schendingen tegen te gaan.

Wereldwijd heeft Amnesty 7 miljoen leden, sympathisanten en activisten in meer dan 150 landen. Amnesty Nederland, opgericht in mei 1968, is met 260.000 leden één van de grootste nationale afdelingen van Amnesty. De afdeling Amnesty Nijmegen is in januari 1973 opgericht. Nijmegen telt meer dan vijfduizend leden en donateurs en zo'n 35 actieve leden. 

Lid worden
Overal waar onrecht heerst en mensen worden onderdrukt, komt Amnesty International in actie, maar zonder jouw steun zijn we nergens. Klik hier om lid te worden. Als je binnen Amnesty Nijmegen actief wilt worden, klik dan hier.

Mandaat
In het mandaat van Amnesty International wordt onderscheid gemaakt tussen twee manieren om voor mensenrechten te werken: het bevorderen van alle mensenrechten en het bestrijden van een beperkt aantal specifieke schendingen van mensenrechten.

Bij het bevorderen (de promotie) van alle mensenrechten beperkt Amnesty zich tot het uitdragen van het belang van die mensenrechten. Bijvoorbeeld door middel van educatie en activiteiten gericht op bewustwording, of door de achtergronden van specifieke schendingen zichtbaar te maken. Daarin gaat het niet alleen om burgerrechten en politieke rechten, maar ook om sociale en economische rechten. Regeringen, organisaties, bedrijven en individuen moeten ervoor zorgen dat al die rechten worden nageleefd.

Bij het bestrijden (de oppositie) van specifieke schendingen gebruikt Amnesty alle middelen die tot haar beschikking staan. Amnesty voert actie tegen bepaalde schendingen die worden begaan door overheden, en soms ook door gewapende oppositiegroepen. Het gaat om:

  • het opsluiten van gewetensgevangenen
  • oneerlijke processen voor politieke gevangenen
  • marteling
  • doodstraf
  • politieke moorden en 'verdwijningen'

Verder helpt Amnesty International vluchtelingen die bescherming zoeken; De organisatie verzet zich tegen mensenrechtenschendingen door gewapende oppositiegroeperingen. Recent heeft Amnesty International besloten meer aandacht te geven aan schendingen tussen burgers, waaronder huiselijk geweld tegen vrouwen, mishandeling van minderheden en homoseksuelen, kinderarbeid en andere praktijken waarbij overheden in gebreke blijven om passende maatregelen voor preventie en berechting te nemen. Ook bestrijdt Amnesty International ernstige discriminatie in sociaal-economische rechten (zoals het onthouden van onderwijs aan vrouwen).

Onafhankelijkheid, ongebonden en onpartijdig 
Amnesty is onafhankelijk van elke regering, politieke ideologie, religie of elk economisch belang. Amnesty wordt voornamelijk gefinancierd door giften van leden en donateurs. Voor onderzoek en acties tegen mensenrechtenschendingen worden geen giften geaccepteerd van overheden. Amnesty accepteert alleen geld van overheden voor mensenrechteneducatie in het buitenland. De steun die wij ontvangen van bedrijven en particuliere organisaties wordt vermeld in ons jaarverslag wanneer deze een waarde vertegenwoordigt van meer dan 10.000 euro. 

Klik hier voor meer informatie over het mandaat en de werkwijze van Amnesty International en bekijk het filmpje (1.31 min) hieronder: